ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

بررسی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در گوساله های شیرخوار

بررسی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در گوساله های شیرخوار ۱۳۹۸/۲/۱۲ 10:19:03 AM

گونه‌های مختلف کریپتوسپوریدیوم (Cryptosporidium) تک‌یاخته‌های شایع و بیماری‌زای روده‌ای انسان و بسیاری دیگر از پستانداران می‌باشند. در این بررسی میزان آلودگی به انگل فوق در گوساله‌های شیرخوار در منطقه قوچان مورد مطالعه قرار گرفت.

عناوین اصلی