• نگهداری و تکثیر ماهی پلاتی (platyfish)

    نگهداری و تکثیر ماهی پلاتی

    ماهی پلاتی (platyfish) از انواع ماهیان زنده‌زاست که نگهداری و تکثیر آن بسیار آسان و لذت‌بخش است. پلاتی‌ها ماهیان کم‌توقعی هستند و در شرایط عادی و معمول می‌توان نگهداری و تکثیر شوند.

عناوین اصلی