• سگ نژاد اسکاتیش تریر (Scottish Terrier)

    سگ نژاد اسکاتیش تریر

    سگ تریر اسکاتلندی دارای پاهای کوتاه و بدن تقریباً بلند است. سگ قدرتمند و فعالی است. کوچک و سرسخت، دوست‌داشتنی، جذاب، بازیگوش است با رفتاری دوستانه. این نژاد خصوصیات رفتاری عجیب و غریبی دارد.

عناوین اصلی