ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Scrapie

بیماری اسکرپی (Scrapie) در گوسفند و بز

بیماری اسکرپی (Scrapie) در گوسفند و بز ۱۳۹۸/۱/۲۲ 10:57:10 AM

بیماری اسکرپی (Scrapie) بدون تب، بیماری‌ای کشنده و مزمن در گوسفند و بز بوده و عامل بروز آن از دامی به دام دیگر منتقل می‌شود. این عامل در بدن میزبان تکثیر می‌شود.

عناوین اصلی