• اسب نژاد هانگرین هاف برد (hungarian halfbred horse)

    اسب نژاد هانگرین هاف‌برد

    اسب نژاد هانگرین هاف‌برد (hungarian halfbred horse) اسبی بی‌پروا و نترس است بنابراین آنها را برای موقعیت‌های پرسرو صدا و خطرناک مناسب می‌دانند. آنها اسب‌های جنگی قوی‌ای هستند.

عناوین اصلی