ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Xylazine Hydrochloride

زایلازین هیدرو کلراید (رامپون) Xylazine Hydrochloride

زایلازین هیدرو کلراید (رامپون) Xylazine Hydrochloride ۱۳۹۶/۶/۲۹ 2:11:48 PM

داروی زایلازین هیدرو کلراید (رامپون) Xylazine Hydrochloride به صورت پودر سفید رنگ است که برای بیهوش کردن جانوران اهلی بیشتر استفاده می‌شود (اسب، گاو، گوزن و در کشور ما بیشتر برای کل و بز استفاده می‌گردد).

عناوین اصلی