• جان سخت ترین موجود روی زمین

    تنبل ها جان‌سخت‌ترین موجود روی زمین

    کدام جانور می‌تواند 120 سال بدون آب زنده بماند، سرمای صفر مطلق و گرمای 150 درجه سانتی‌گراد را تحمل کند، در شرایط خلاء دوام بیاورد و حتی از پرتوهای کشنده ایکس و گاما جان به در ببرد؟

عناوین اصلی