ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Tardigrades

جان سخت ترین موجود روی زمین

جان سخت ترین موجود روی زمین ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ 8:40:12 PM

کدام جانور می‌تواند 120 سال بدون آب زنده بماند، سرمای صفر مطلق و گرمای 150 درجه سانتی‌گراد را تحمل کند، در شرایط خلاء دوام بیاورد و حتی از پرتوهای کشنده ایکس و گاما جان به در ببرد؟

عناوین اصلی