• پرورش کروکودیل در مزرعه نوپک قشم

    پرورش کروکودیل در مزرعه نوپک قشم

    پارک کروکودیل "نوپک قشم" در جاده درگهان قشم توسط مژگان روستایی، نخستین بانوی شجاع ایرانی، تکثیرکننده کروکودیل، پایه‌گذاری و اداره می‌شود.

عناوین اصلی