ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

گاز آمونیاک

مضر بودن گاز آمونیاک برای گوساله‌ها

مضر بودن گاز آمونیاک برای گوساله‌ها ۱۳۹۷/۱۲/۲ 11:22:39 AM

این مقاله با پیگیری چگونگی مدیریت در جایگاه گوساله برای رسیدن به این احتیاجات در معرض آمونیاک قرار گرفتن گوساله‌ها را بررسی می‌کند. اما قبل از آن، باید به این سوال جواب دهیم که «چرا آمونیاک برای گوساله‌ها مضر است؟»

عناوین اصلی