• کاستن از سطح آمونیاک در سالن های مرغداری (بخش دوم)

  کاستن از سطح آمونیاک در سالن‌های مرغداری

  هدف بیشتر مدیران مرغداری‌ها این است که یا از بالا رفتن تراکم آمونیاک در سالن‌ها پیشگیری کنند، یا التهاب پدید آمده از بالا بودن تراکم آمونیاک را کنترل، و آسیب آن روی سلامتی و عملکرد گله را به کمترین ممکن برسانند.

 • کاستن از سطح آمونیاک در سالن های مرغداری (بخش نخست)

  کاستن از سطح آمونیاک سالن‌های مرغداری

  کارهایی برای کاستن از سطح آمونیاک، از جمله مدیریت عملکرد دستگاه گوارش، می‌توان انجام داد که می‌توانند سلامتی، آسایش و عملکرد گله شما را بهبود ببخشند.

 • مضر بودن گاز آمونیاک برای گوساله ها

  مضر بودن گاز آمونیاک برای گوساله‌ها

  این مقاله با پیگیری چگونگی مدیریت در جایگاه گوساله برای رسیدن به این احتیاجات در معرض آمونیاک قرار گرفتن گوساله‌ها را بررسی می‌کند. اما قبل از آن، باید به این سوال جواب دهیم که «چرا آمونیاک برای گوساله‌ها مضر است؟»

عناوین اصلی