ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Oscar

ماهی اسکار (Oscar)

ماهی اسکار (Oscar) ۱۳۹۷/۱۲/۱ 3:40:37 PM

اسکارها ماهیان بزرگی هستند. اسکارها به صاحب خود وابسته خواهدند شد که این رابطه در مقایسه با ارتباط آنها با سایرین متفاوت خواهد بود.

عناوین اصلی