• سگ نژاد راف کولی (Rogh Collie)

    سگ نژاد راف کولی

    سگ راف کولی (Rogh Collie) سگی دوست‌داشتنی، فعال و پر انرژی است که دارای موهای بلند می‌باشد. اصولاً رفتار خوبی با سایر سگ‌ها و حیوانات خانگی دارد. نسبت به کسانی که دوست دارد بسیار مدافع و حساس است.

عناوین اصلی