• شیوه کنترل مگس ها در دامداری

  شیوه کنترل مگس ها در دامداری

  ورم پستان تابستان در تابستان با مگس‌های آلوده که سر پستان را نیش می‌زنند، مرتبط است. این نوع از ورم پستان با کمک اسپری‌های حشره‌کش قابل کنترل می‌باشد.

 • مضرات مگس ها در دامداری و نحوه مبارزه با آنها

  مضرات مگس‌ها در دامداری

  از آنجایی که مگس یکی از مهمترین عوامل انتقال بیماری‌های عفونی به بدن دام و انسان‌ها است، عدم رعایت بهداشت و حذف آنها می‌تواند موجب شیوع یک بیماری خطرناک شود و ضررهای بسیاری به دامدار برساند.

 • راه حلی برای ازبین بردن کک ها

  راه‌حلی برای مبارزه با کک‌ها

  کک‌ها، حشراتی بسیار کوچک و قهرمان پرش هستند، به همین دلیل گرفتن این موجودات کار بسیار دشواری است. محل مناسب تکثیر کک در روستا‌ها و به طور کلی‌تر، در مناطقی است که دام‌ها وجود دارند.

عناوین اصلی