• زباله های دردسرساز برای حیات وحش قطب

    خرس قطبی در جستجوی غذا بر روی عرشه زیردریایی

    تصاویر منتشر شده از یک زیر دریایی هسته‌ای روسیه نشان می‌دهد یک خرس قطبی از میان یخ‌ها خود را روی عرشه می‌رساند و به دنبال غذا می‌گردد.

عناوین اصلی