• سگ بولداگ انگلیسی (English Bulldog)

    سگ نژاد انگلیش بولداگ

    سگ نژاد بولداگ انگلیسی (English Bulldog) دارای جثه کوچک اما پهن وعضلانی و سری بزرگ می‌باشد. پوست صورت افتاده و آویزان است. اگرچه ظاهری هراسناک دارد اما درحقیقت از جمله سگ‌های آرام می‌باشد.

عناوین اصلی