• سگ بولداگ فرانسوی (French Bulldog)

    سگ فرنچ بولداگ

    سگ بولداگ فرانسوی (French Bulldog) یک بولداگ کوچک با گوش‌های بزرگ، نوک تیز همانند گوش خفاش می‌باشد. سگی خوشحال و آسان جهت نگهداری می‌باشد. به توجه و محبت صاحبش نیاز دارد و نمی‌تواند بی‌توجهی را تحمل کند.

عناوین اصلی