• گربه نژاد اورینتال (Oriental Shorthair)

    گربه نژاد اورینتال

    گربه نژاد اورینتال که با عنوان Oriental Shorthair (اورینتال کوتاه مو) نیز شناخته می‌شود، بسیار به گربه‌های نژاد سیامی شبیه هستند، چه از نظر ظاهری و چه از نظر رفتاری.

عناوین اصلی