ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

pox

بیماری آبله در گوسفند و بز (Pox)

بیماری آبله در گوسفند و بز (Pox) ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ 9:35:50 AM

آبله گوسفند و آبله بز دو بیماری جدا از هم هستند و عامل هریک گونه‌ای از ویروس آبله می‌باشد که فقط میزبان اصلی خود یعنی «گوسفند» و یا «بز» را مبتلا می‌کند و در میزبان دیگر بیماری‌زائی ندارد.

عناوین اصلی