• کدام نژاد سگ بیشترین طول عمر را دارد؟

    عمر سگ ها

    تمامی نژادهای سگ به یک اندازه عمر نمی‌کنند. اگرچه آمارها معمولا میانگین طول عمر حیوانات را نشان می‌دهند اما برخی از نژادهای سگ بسیار بیشتر از بقیه زنده می‌مانند.

  • سگ یورکشایر تریر (Yorkshire Terrier)

    سگ یورکشایر

    سگ تریر یورکشایر (Yorkshire Terrier) موی بسیار بلند، زیبا و ابریشمی دارد که از دو سوی بدن آویزان است. بر خلاف جثه کوچکش سگ شجاعی است. پر انرژی، باهوش و سرزنده. نسبت به صاحبش باوفا است.

عناوین اصلی