ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

سگ یورکشایر تریر (Yorkshire Terrier)

سگ یورکشایر تریر (Yorkshire Terrier) ۱۳۹۶/۵/۱۷ 10:08:23 AM

سگ تریر یورکشایر (Yorkshire Terrier) موی بسیار بلند، زیبا و ابریشمی دارد که از دو سوی بدن آویزان است. بر خلاف جثه کوچکش سگ شجاعی است. پر انرژی، باهوش و سرزنده. نسبت به صاحبش باوفا است.

عناوین اصلی