ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

بز نژاد کرکی راینی

بز نژاد کرکی راینی ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ 10:57:06 AM

کوه‌های خبر در بافت منطقه اصلی پرورش بز نژاد کرکی راینی بوده است اما در زمان قشلاق عشایر این بز به مناطق گرمسیری و جنوب کرمان نیز برده شده و هم اکنون نیز پرورش داده می‌شود.

عناوین اصلی