• اسهال و استفراغ پاروا ویروسی سگ

    اسهال و استفراغ پاروو ویروسی سگ

    عفونت پاروا ویروس یا پاروو (Parvo) که اصطلاحاً به آن ویروس اسهال و استفراغ پاروویی سگ نیز می‌گویند یک بیماری خطرناک ویروسی مخصوصاً برای توله‌هاست.

عناوین اصلی