ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

درمان حمایتی حیوانات چگونه است؟

درمان حمایتی حیوانات چگونه است؟ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ 7:11:15 AM

درمان حمایتی حیوانات بیشتر در مورد حیواناتی با نقص عضو یا حیواناتی با بیماری‌های حاد برای آسایش جسمی حیوانات به کار گرفته می‌شود که نقطه آخرمرحله درمانی است.

عناوین اصلی