• خوراک شیر افزا

  خوراک شیر افزا

  خوراک شیر افزا تهیه شده در کارخانه نگین مزرعه هرند به سفارش شرکت دانش بنیان پارس مهر دانش ایرانیان

 • شرکت پارس مهر دانش ایرانیان

  شرکت پارس مهر دانش ایرانیان

  شرکت دانش بنیان پارس مهر دانش ایرانیان در زمینه تولید خوراک‌های مخصوص اسب فعالیت دارد.

 • EQUI-NUTR-M

  خوراک مادیان شیرده

  خوراک مادیان شیرده

  رشد کره اسب در گرو تغذیه است بنابراین خوراک مادیان شیرده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. تهیه شده در شرکت دانش بنیان پارس مهر دانش ایرانیان PMDI

 • EQUI-NUTR-F

  خوراک کره اسب

  خوراک کره اسب

  خوراک کره اسب شامل تغذیه کره اسب‌ها و خوراک آنها است که حاوی مجموعه کاملی از عناصر معدنی، ریزمغذی‌ها و ویتامین‌های ضروری است. تهیه شده در شرکت دانش بنیان پارس مهر دانش ایرانیان PMDI

 • EQUI-NUTR-S

  خوراک اسب های ورزشی

  خوراک اسب‌های ورزشی

  خوراک اسب‌های ورزشی با تولید انرژی قابل هضم به‌راحتی نیاز روزانه انرژی که برای کلیه اسب‌های ورزشی ضروری است را تامین می‌نماید. تهیه شده در شرکت دانش بنیان پارس مهر دانش ایرانیان PMDI

 • خوراک مخصوص کولیک اسب

  خوراک مخصوص کولیک اسب

  خوراک مخصوص کولیک اسب. تهیه شده در شرکت دانش بنیان پارس مهر دانش ایرانیان PMDI

 • EQUI-NUTR-P

  خوراک اسب مخصوص مادیان های آبستن

  خوراک اسب مخصوص مادیان‌های آبستن

  خوراک اسب مخصوص مادیان‌های آبستن. تهیه شده در شرکت دانش بنیان پارس مهر دانش ایرانیان PMDI

عناوین اصلی