• ماهی آنجل طلائی (Gold Veil Angel)

    آنجل طلائی

    ماهی آنجل طلائی گونه‌ای از ماهی‌های آنجل است که دارای رنگ ترکیبی سفید و طلائی است. همچنین دارای باله‌های کشیده و نازک می‌باشد.

عناوین اصلی