• اژدهای ریش دار (Bearded Dragon)

    اژدهای ریش‌دار

    اژدهای ریش‌دار یا «ریشو»، مارمولک‌هایی با اندازه متوسط و بومی استرالیا هستند که به عنوان حیوانات خانگی معروف هستند.

عناوین اصلی