ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

اسب گلدرلند

اسب نژاد گلدرلند (Gelderland horse)

اسب نژاد گلدرلند (Gelderland horse) ۱۳۹۷/۱۰/۲ 10:42:08 AM

نژادهای متفاوت و خاص برای تولید اسب گلدرلند (Gelderland horse) استفاده شدند که متعلق به مناطقی به همان نام در مجارستان بودند و در طول قرن نوزدهم پرورش یافتند.

عناوین اصلی