• استریلیزاسیون توسط بخار تحت فشار اتوکلاو

    استریلیزاسیون توسط حرارت مرطوب تحت فشار اتوکلاو

    بخار تحت فشار (Autoclave) به مراتب درجه حرارت بیشتری تا جوشاندن فراهم می‌کند. از امتیازات اتوکلاو سرعت عمل، قابلیت نفوذ زیاد و درجه رطوبتی بالا است که تمام این‌ها موجب انعقاد پروتئین میکروب‌ها می‌شود.

عناوین اصلی