ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

پاستوریزاسیون شیر

پاستوریزاسیون شیر ۱۳۹۹/۶/۱۹ 9:42:44 AM

درواقع تولید شیر پاستوریزه اهدافی را دنبال می‌کند که همگی آنها در راستای ازبین بردن آلودگی‌های شیر می‌باشد.

روش های فیزیکی برای جدا کردن میکروارگانیسم ها

روش های فیزیکی برای جدا کردن میکروارگانیسم ها ۱۳۹۷/۹/۲۶ 11:52:53 AM

سومین روش اساسی برای استریل کردن، جدا کردن فیزیکی میکروارگانیسم‌ها از موادی است که باید استریل گردند. بدین ترتیب این روش منحصر به استریلیزاسیون گازها و مایعات می‌گردد.