ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Old English Sheepdog

سگ نژاد الدانگلیش شیپداگ (Old English Sheepdog)

سگ نژاد الدانگلیش شیپداگ (Old English Sheepdog) ۱۳۹۷/۹/۲۲ 9:58:30 AM

سگ نژاد الدانگلیش شیپداگ (Old English Sheepdog) سگی است بزرگ جثه، چالاک و پرتحرک با پوشش خارجی پرپشت و مضاعف. این نژاد آرام، پرمحبت و یک خرس عروسکی دوست داشتنی است.

عناوین اصلی