• سگ نژاد الدانگلیش شیپداگ (Old English Sheepdog)

    سگ نژاد الدانگلیش شیپداگ

    سگ نژاد الدانگلیش شیپداگ (Old English Sheepdog) سگی است بزرگ جثه، چالاک و پرتحرک با پوشش خارجی پرپشت و مضاعف. این نژاد آرام، پرمحبت و یک خرس عروسکی دوست داشتنی است.

عناوین اصلی