ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

رژیم غذایی مناسب برای همستر

رژیم غذایی مناسب برای همستر ۱۳۹۷/۱۰/۲ 10:42:21 AM

غذا دادن به همسترها بخش اعظم نگهداری از آنها می‌باشد. همسترها نیز مانند بقیه حیوانات نیاز به تنوع غذایی دارند. همچنین بسیاری از غذاها برای همستر مضر می‌باشد.

عناوین اصلی