• تعیین جنسیت قناری با استفاده از نشانگرهای ژنتیکی

    تعیین جنسیت قناری با استفاده از نشانگر‌های ژنتیکی

    تعیین جنسیت اغلب پرندگان ازجمله قناری، تا زمان بلوغ و حتی گاهی بعد از بلوغ امری نسبتاً مشکل است. امروزه با پیشرفت روش‌های مولکولی، تعیین جنسیت جانداران در هر مرحله از زندگی میسر می‌باشد.

  • تکنیک های تعیین جنسیت در پرندگان

    تکنیک‌های تعیین جنسیت در پرندگان

    در گونه‌های بسیاری از پرندگان جنس نر و ماده از نظر مورفولوژی قابل تفریق نمی‌باشند. امروزه روش‌های جدیدترو دقیق‌تری از جمله تکنیک‌های مولکولی و تعیین جنسیت جوجه‌ها پیش از تفریخ بصورت اتوماتیک بکار برده می‌شود.

عناوین اصلی