ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

تکنیک‌های تعیین جنسیت در پرندگان

تکنیک‌های تعیین جنسیت در پرندگان ۱۳۹۷/۹/۳ 2:30:42 PM

در گونه‌های بسیاری از پرندگان جنس نر و ماده از نظر مورفولوژی قابل تفریق نمی‌باشند. امروزه روش‌های جدیدترو دقیق‌تری از جمله تکنیک‌های مولکولی و تعیین جنسیت جوجه‌ها پیش از تفریخ بصورت اتوماتیک بکار برده می‌شود.

عناوین اصلی