ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

تعیین جنسیت قناری با استفاده از نشانگرهای ژنتیکی

تعیین جنسیت قناری با استفاده از نشانگرهای ژنتیکی ۱۳۹۷/۹/۲۲ 9:58:34 AM

تعیین جنسیت اغلب پرندگان ازجمله قناری، تا زمان بلوغ و حتی گاهی بعد از بلوغ امری نسبتاً مشکل است. امروزه با پیشرفت روش‌های مولکولی، تعیین جنسیت جانداران در هر مرحله از زندگی میسر می‌باشد.

تکنیک های تعیین جنسیت در پرندگان

تکنیک های تعیین جنسیت در پرندگان ۱۳۹۷/۹/۳ 2:30:42 PM

در گونه‌های بسیاری از پرندگان جنس نر و ماده از نظر مورفولوژی قابل تفریق نمی‌باشند. امروزه روش‌های جدیدترو دقیق‌تری از جمله تکنیک‌های مولکولی و تعیین جنسیت جوجه‌ها پیش از تفریخ بصورت اتوماتیک بکار برده می‌شود.

عناوین اصلی