• بوقلمون برنز سینه پهن (Broad-breasted Bronze Turkey)

    بوقلمون برنز سینه پهن

    بوقلمون نژاد برنز سینه پهن (Broad-breasted Bronze Turkey) بومی شمال آمریکا بوده و مخصوص سفره غذا توسعه یافته است. رنگ آن مشابه بوقلمون‌های وحشی است، اما اندازه و شکل این دو با یکدیگر متفاوت است.

عناوین اصلی