ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

نژادهای بوقلمون

نژادهای بوقلمون ۱۳۹۷/۷/۳۰ 11:00:50 AM

هریک از این نژادهای بوقلمون خود نیز به سویه‌های (زیر شاخه‌های) متفاوت تقسیم می‌شوند که این سویه‌ها خود عامل مهمی در رشد و نمو هستند، هریک ازین سویه‌ها با اصلاح نژاد و تغییرات ژنتیکی به‌وجود آمده‌اند تا قدرت رشد و ضریب تبدیل را بهبود بخشند.

عناوین اصلی