• سیستم هوش مصنوعی برای تشخیص درد در گوسفند

    سیستم هوش مصنوعی برای تشخیص درد در گوسفند

    این وظیفه دامپزشکان و همچنین صاحبان حیوانات است که بر اساس نشانه‌هایی که در حیوانات خود مشاهد می‌کنند، تشخیص دهند آن‌ها چه زمانی در حال درد کشیدن هستند. اما در آینده این رویکرد تغییر خواهد کرد.

عناوین اصلی