ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

پرورش و نگهداری کبوتر

پرورش و نگهداری کبوتر ۱۳۹۷/۷/۲۵ 2:09:02 PM

کبوتر درخانواده بزرگ پرندگان پروازی قراردارد. بسیاری آب ودانه دادن یه کبوتر را مستحب و کبوتر را مظهر خوبی و پاکی می‌دانند.

عناوین اصلی