ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

عوامل متفرقه موثر در ایجاد مشکلات حرکتی پرندگان

عوامل ایجاد کننده اختلالات حرکتی در پرندگان (بخش سوم)

عوامل ایجاد کننده اختلالات حرکتی در پرندگان (بخش سوم) ۱۳۹۶/۱/۱۴ 10:46:16 AM

اختلالات حرکتی، از علل عمده خسارات اقتصادی در صنعت پرورش طیور است. در این بخش مقاله به بررسی عوامل متفرقه موثر در ایجاد مشکلات حرکتی پرندگان می‌پردازیم.

ناهنجاری های پا در پرندگان و اصلاح نژاد

ناهنجاری های پا در پرندگان و اصلاح نژاد ۱۳۹۶/۱/۱۰ 9:53:58 AM

ناهنجاری پا در 30 سال گذشته از موارد جدی پرورش جوجه گوشتی بوده است. اولین متخصصین موسسات اصلاحی به ناهنجاریهای پا در جوجه‌ها توجه داشتند ولی این مشکل به موازات اصلاح نژاد مرغ‌ها برای سرعت رشد در مرغداری ظهور کرد و امروز به یک چالش تبدیل شده است.

عناوین اصلی