• مروری بر سوفل های قلبی در حیوانات کوچک

    مروری بر سوفل های قلبی در حیوانات کوچک

    سوفل‌ها صداهایی با دوره طولانی‌تر نسبت به صداهای دیگر قلبی می‌باشند و زمانی که گردش خون از حالت نرمال و خطی دچار آشفتگی شود و حالت گردابی پیدا کند ایجاد می‌شود.

  • آشنای با بیماری های قلبی سگ ها

    بیماری قلبی سگ

    علائم بیماری‌های قلبی در سگ‌ها شامل سرفه کردن و کوتاه شدن تنفس و رخوت و بی‌حالی و ضعف و اتساع حفره شکمی و متورم شدن دست و پا می‌باشند.

عناوین اصلی