ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

واردات دام

پای «بزهای اسپانیایی» هم به کشورمان باز شد!

پای «بزهای اسپانیایی» هم به کشورمان باز شد! ۱۳۹۵/۷/۲۵ 11:29:32 AM

یک روزنامه اسپانیایی از صادرات بزهای این کشور به کشور ایران خبر داد، که طی سفر گروهی از کارآفرینان ایرانی به این کشور به منظور بازدید از منطقه مورسیا و دیدار با جمعی از مقامات اسپانیایی، انجام شده است.

عناوین اصلی