ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

German Shepherd

سگ ژرمن شپرد (German Shepherd Dog)

سگ ژرمن شپرد (German Shepherd Dog) ۱۳۹۵/۵/۲۷ 2:16:04 PM

سگ ژرمن شپرد در تمام ایام به دلیل رفتار و ساختار بدنی ممتازش در بین سایر نژادها مورد انتخاب قرار گرفته‌است و حتی ویژگی‌های دفاعی و تربیت‌های اختصاصی آن نیز به معرض قضاوت گذارده می‌شود.

عناوین اصلی