ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

فلج مرغان

بیماری مارک (mareks disease)

بیماری مارک (mareks disease) ۱۳۹۷/۷/۱۱ 2:43:27 PM

بیماری مارک درحقیقت یک نوع ازدیاد سیستم لمفاوی است (Lymphoprolif rative) و بنام‌های فلج مرغان- لمفوماتوز عصبی- لمفوماتوز احشائی- لکوز حاد، فلج منتشر، نامیده شده که بسیاری ازاندام‌ها و بافت‌ها را مبتلا کرده و تمایل خاصی به اعصاب سطحی دارد.

عناوین اصلی