• دلایل بروز فرسایش سنگدان در سیستم پرورش طیور

    التهاب پیش معده نسبت به فرسودگی سنگدان شیوع کمتری دارد و اغلب همراه با بیماری مارک و ابتلا به رئوویروس‌ها می‌باشد. عنوان التهاب پیش معده، به تورم و بزرگی این اندام اشاره می‌کند.

عناوین اصلی