ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

بیماری مارک

بیماری مارک (mareks disease)

بیماری مارک (mareks disease) ۱۳۹۷/۷/۱۱ 2:43:27 PM

بیماری مارک درحقیقت یک نوع ازدیاد سیستم لمفاوی است (Lymphoprolif rative) و بنام‌های فلج مرغان- لمفوماتوز عصبی- لمفوماتوز احشائی- لکوز حاد، فلج منتشر، نامیده شده که بسیاری ازاندام‌ها و بافت‌ها را مبتلا کرده و تمایل خاصی به اعصاب سطحی دارد.

دلایل بروز فرسایش سنگدان در سیستم پرورش طیور

دلایل بروز فرسایش سنگدان در سیستم پرورش طیور ۱۳۹۵/۱/۴ 12:20:57 PM

التهاب پیش معده نسبت به فرسودگی سنگدان شیوع کمتری دارد و اغلب همراه با بیماری مارک و ابتلا به رئوویروس‌ها می‌باشد. عنوان التهاب پیش معده، به تورم و بزرگی این اندام اشاره می‌کند.

عناوین اصلی