ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

تغییر دادن سطح انرژی، با مقدار خوراک و وزن مرغ ها ارتباط دارد

تغییر دادن سطح انرژی، با مقدار خوراک و وزن مرغ ها ارتباط دارد ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ 10:49:51 AM

نیاز مرغ‌ها به انرژی، با نیاز آنها برای حفظ بدن، تولید تخم‌مرغ، و رشد آنها برآورد می‌شود. مقدار انرژی که مرغ‌ها از جیره دریافت می‌کنند نیز با مقدار خوراکی که می‌خورند، ظاهر خوراک، و مدیریت غذا مشخص می‌شود.

سلامت کبد مرغ ها را حفظ کنید

سلامت کبد مرغ ها را حفظ کنید ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ 2:17:41 PM

کبد عضو کلیدی مرغ برای تولید تخم‌مرغ است و برای ادامه تولید تخم‌مرغ برای مدت طولانی می‌باید به خوبی فعالیت کند. نقش کبد، هم در تولید، و وزن تخم‌مرغ و هم در نرخ تخمگذاری، اهمیت بسیار دارد.

بررسی عوامل موثر بر کیفیت در تولید تخم مرغ

بررسی عوامل موثر بر کیفیت در تولید تخم مرغ ۱۳۹۵/۶/۲۵ 10:17:16 AM

تخم پرندگان یکی از منابع اصلی پروتئین حیوانی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. تولید تخم‌مرغ‌هایی که کیفیت پوسته خوب و کیفیت درونی مناسب، برای صنعت جهانی پرورش طیور، اهمیت اقتصادی و حیاتی دارد.

دلایل توقف تولید تخم مرغ در مرغ های تخم گذار

دلایل توقف تولید تخم مرغ در مرغ های تخم گذار ۱۳۹۴/۶/۱۶ 5:17:22 PM

پولت تخم گذار در ۲۰ - ۱۸ هفتگی تخمگذاری را شروع می‌کند و در حدود ۳۵ هفتگی به اوج تخمگذاری می‌رسد که در این هنگام میزان تخم‌گذاری بیش از ۹۰‌درصد می‌باشد ( ۹ تخم در ۱۰ روز به ازای هر مرغ یا ۹ تخم در یک روز به ازای ۱۰ مرغ ).

عناوین اصلی