• نگرشی بر بیماری کتوز در گاوهای شیری

    کتوز (Acetonemia) در گاوهای شیرده پر تولید در خلال 6 هفته اول زایمان روی می‌دهد که در سه هفته اول بسیار مهم است. این بیماری اغلب در دوره تغذیه زمستانی و نیز به هنگام حضور گاوها در جایگاه‌های بسته اتفاق می‌افتد.

عناوین اصلی