ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

تحریم دارو

دارو عملا تحریم شد

دارو عملا تحریم شد ۱۳۹۲/۶/۶ 12:28:17 AM

دامپزشک : به رغم تاکیدات بین المللی بر عدم تحریم دارو و غذا اما در عمل، ورود داروهای موثر اروپایی و آمریکایی به کشور قطع شده است.

عناوین اصلی