• بازار تخم‌مرغ عراق را از دست دادیم

    دبیر انجمن پرورش دهندگان مرغ تخم‌گذار با اشاره به از دست دادن بازار عراق در زمینه صادرات تخم‌مرغ گفت: کشور ترکیه تخم‌مرغهای خود را کیلویی 3هزار تومان به عراق صادر‌می‌کند ولی تولید کنندگان ما تخم‌مرغ را کیلویی 3 هزار و هشتصد تومان به عراق می‌فروشند که این باعث از بین رفتن بازار عراق شده است.

عناوین اصلی