ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

کمپانی اینتروت هلند - Vetalgin

متامیزول سدیم (وتالژین)

متامیزول سدیم (وتالژین) ۱۳۹۲/۴/۳ 7:29:44 PM

هرمیلی لیتر وتالژین حاوی 500 میلی گرم متامیزول سدیم می باشد.

عناوین اصلی