ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

استروپن 3+3

پودر استریل قابل تزریق Stropen 3+3

پنی سیلین 3+3 (استروپن 3+3)

پنی سیلین 3+3 (استروپن 3+3) ۱۳۹۲/۳/۳۱ 4:36:35 PM

هر ویال حاوی 3 میلیون واحد پنی‌سیلین جی پروکائین بعلاوه 3 گرم دی‌هیدرواسترپتومایسین به صورت ملح سولفات می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت داروسازی نصر فریمان می‌باشد.

عناوین اصلی