ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

اسب نژاد الدنبورگ (Oldenburg horse)

اسب نژاد الدنبورگ (Oldenburg horse) ۱۳۹۷/۶/۲۵ 10:08:09 AM

اسب نژاد الدنبورگ (Oldenburg horse) سنگین‌ترین اسب خون‌گرم آلمان در اصل به عنوان اسب کالسکه در ناحیه‌ای بین رود وسر و هلند پرورش یافت.

عناوین اصلی