ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Ethylene Oxide

استریل کننده های گازی

استریل کننده های گازی ۱۳۹۷/۶/۲۲ 12:21:10 PM

استریل‌کننده‌های گازی در مورد موادی به کار می‌رود که در حرارت بالا یا محلول‌های شیمیایی خراب می‌شوند.

عناوین اصلی